Slovní úlohy - Jak řešit logické úlohy z matematiky


Marcela Sládková

Zvládni slovní úlohy bez stresu

* Užitečná pomůcka pro děti, které se v hodinách matematiky setkávají s logickými úlohami.

* K přípravě na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy.

* Pro zpestření výuky a její případnou diferenciaci.

Kniha se zaměřuje především na řešení slovních úloh a volně navazuje na publikaci Jak řešit logické úlohy z matematiky.

Kniha je rozčleněna do kapitol, které obsahují obdobné typy úloh různé obtížnosti. V každé kapitole najdeme ukázky možného řešení. Po ukázce následuje zadání příkladů, které řeší obdobnou problematiku a jsou vhodné jak k individuální, tak společné práci. Dítě si může volit vlastní postupy. Kapitoly jsou doplněny názornými myšlenkovými mapkami pro ujasnění souvislostí a utřídění informací. Nechybí řešení úloh, ani stručná shrnutí, jak k danému typu úloh přistupovat.

Číst více
249 Kč doporučená cena
V prodeji