Jak řešit logické úlohy z matematiky


Marcela Sládková

zvládni logické úlohy bez stresu

· Užitečná pomůcka pro děti, které se v hodinách matematiky setkávají s logickými úlohami a potřebují s nimi pomoci.

· K přípravě na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy.

· Pro zpestření výuky a její případnou diferenciaci.

Kniha je rozčleněna do kapitol, které obsahují obdobné typy úloh různé obtížnosti. V každé kapitole najdeme ukázky možného řešení. Po ukázce následuje zadání příkladů, které řeší obdobnou problematiku a jsou vhodné jak k individuální, tak společné práci. Dítě si může volit vlastní postupy. Nechybí řešení úloh ani stručná shrnutí, jak k danému typu úloh přistupovat.

Číst více
249 Kč doporučená cena
V prodeji