Logopedická cvičení se zvířátky


Ivana Novotná

Trénujeme výslovnost se zvířátky

Tato kniha se snaží zábavnou a hravou formou pomáhat s rozvojem komunikačních dovedností dětí. Při plnění zábavných úkolů doplněných krásnými ilustracemi si děti procvičí nejen správnou výslovnost hlásek, ale také jiné důležité schopnosti a dovednosti – rozvoj slovní zásoby, sluchové a zrakové vnímání, paměť, početní představy a další.

Doprovod známých zvířátek u jednotlivých hlásek děti přirozeně motivuje a pomůže jim v hravých cvičeních. Při práci s knihou je důležitá aktivní spolupráce dospělých a dětí. Je potřeba dětem srozumitelně vysvětlit zadání úkolů a neměla by chybět pochvala za správné splnění úkolu. Děti budou k plnění některých úkolů potřebovat také tužku a pastelky.

Přeji příjemné chvíle plné užitečné zábavy

autorka

Číst více
199 Kč doporučená cena
V prodeji