Obrázkové logopedické pohádky


Magdalena Navrátilová

Procvičujte výslovnost při čtení pohádek

Dvacet jedna obrázkových logopedických pohádek pomáhá dětem upevnit správnou výslovnost nejčastějších problematických hlásek L, R, Ř. Pohádky jsou vhodné pro děti předškolního a mladšího školního věku s logopedickými obtížemi, ale také pro všechny děti, které chcete podpořit v jejich vývoji.

Pohádky děti hravým způsobem motivují k procvičování správné výslovnosti a zároveň napomáhají rozvoji jejich slovní zásoby, jazykového citu, sluchového a zrakového vnímání a dalších důležitých dovedností a schopností. Veselé ilustrace doprovázející každou pohádku umožní dětem zorientovat se v ději a snáze převyprávět obsah pohádky.

Autorka pracuje jako klinická logopedka, je autorkou Malovaných logopedických pohádek.

Číst více
259 Kč doporučená cena
V prodeji