Specifické poruchy učení

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie

Lenka Krejčová, Zuzana Hladíková, Kamila Šemberová, Olga Zelinková, Kamila Balharová

100 tipů jak pracovat s dětmi nenásilnám a přirozeným způsobem!

* tipy pro práci doma i ve škole

* od předškolního věku po maturitu

* využití moderních technologií

* SPU = učíme se jinak

* ověřeno v praxi

Cílem publikace je pomoci učitelům, rodičům i starším žákům pochopit, v čem spočívají obtíže označované jako specifické poruchy učení, do jakých oblastí školního i běžného každodenního života se promítají, jak lze obtíže účinně minimalizovat a současně jak nalézt vhodné postupy a nástroje, které mohou napomoci, aby do učebního procesu SPU zasahovaly co nejméně.

Sto praktických tipů vám pomůže zvládnout SPU v předškolním i školním věku, a to jak v domácím, tak ve školním prostředí. Seznámí vás se stávající legislativou i s psychologickými a speciálně pedagogickými postupy, s nimiž se setkáte v poradnách.

Kapitoly doplňují případové studie a odkazy na konkrétní pracovní listy či pomůcky, které při práci s dětmi a dospívajícími se SPU můžete využít.

Autorky publikace podkládají své rady nejen svým vědeckým zázemím a odborností, ale především praktickými zkušenostmi z každodenní praxe či z domácího prostředí.

Kniha je určena jak pro učitele, tak pro rodiče.

Číst více
249 Kč doporučená cena
nedostupné