Sociální psychologie


David Myers

Číslo jedna v oboru sociální psychologie!

Číslo jedna v oboru sociální psychologie!

Obrazová učebnice patří k zásadním univerzitním publikacím ve světě, často bývá označována dokonce za jedničku ve svém oboru. Má poutavou formu – je plná ilustrací, fotografií, příběhů populárních celebrit nebo známých okamžiků v dějinách lidstva. Navíc jde o téma aktuální, autor fundovaně rozebírá společenské jevy, jako jsou strach před migranty a případná nenávist k nim, rasismus, podléhání davu, manipulace ad. Poradí, jak takové situace co nejlépe zvládat k vlastnímu prospěchu společnosti. Kniha je svou srozumitelností vhodná od studentů např. až po starosty, politiky či lidi veřejně činné.

- odborná a objektivní: každé z důležitých tvrzení je doloženo prameny, citacemi, nejnovějšími výzkumy, fundovanými články, srovnáním číselných údajů apod.,

- přehledná: z textu jsou graficky vytaženy důležité pojmy a hesla,

- ilustrativní a názorná: obsahuje nespočet fotografií s příklady ze skutečného života, navíc situace s osobami, které každý běžný člověk zná, odborný výklad si tak dokážeme promítnout do denní praxe,

- přesná: nabízí desítky srozumitelných grafů, tabulek, ale i závěrečná shrnutí,

- čtivá: přestože jde o vysoce odborný text, autor mluví velice jednoduchým a srozumitelným jazykem,

- lidská a vtipná: co dokáže vystihnout záludnost lidské povahy lépe než správně načasovaný vtip?

- jedinečná: vložené bloky s příklady přímo od zdroje nebo průzkumy vám nabídnou původní a ryzí informace.

V kapitolách si projdete vše důležité, co byste měli o sociální psychologii vědět:

- vlastní Já v sociálním světě,

- sociální přesvědčení a úsudky,

- chování a postoje,

- geny, kulturu a pohlaví,

- konformitu a poslušnost,

- persvazi,

- skupinový vliv,

- předsudky,

- agresivitu,

- vztah a intimitu,

- konflikt a mír,

- uplatnění sociální psychologie u soudu a na klinice.

Číst více
1 190 Kč doporučená cena
V prodeji