Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích


Dagmar Linnertová

Otázky k makléřským zkouškám!

Publikace obsahuje otázky, které pomohou připravit se na zkoušky odborné způsobilosti. Je určena pro:

- investiční makléře

- obchodníky s cennými papíry

- investiční poradce

- portfolio manažery

- osoby jednající se zákazníky

Titul poslouží i finančním institucím, budou-li chtít školit nebo kontrolovat odbornost personálu. Bude rovněž užitečný pro osoby, jež budou chtít prohloubit své vědomosti o finančních trzích a finančním investování.

Kniha je rozčleněna do tematických okruhů, které svým zaměřením odpovídají znalostem vymezeným a požadovaným Českou národní bankou. U každé otázky je uvedeno pět odpovědí, z nichž jedna je správně. Na konci publikace najdete klíč správných odpovědí.

Kolektiv autorů tvoří zaměstnanci a prezenční doktorandi Katedry financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří zajišťují výuku širokého spektra předmětů z oblasti finančních trhů a investování, bankovnictví, pojišťovnictví, finančního řízení, účetnictví a daní. Autoři se podílí na publikační a vědecko-výzkumné činnosti Katedry financí a Institutu pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Číst více
499 Kč doporučená cena
nedostupné