Historické komiksy


Historické faktografické publikace nabízejí netradiční pohled na nejdůležitější a nejzajímavější okamžiky českých, v menší míře světových dějin. Komiks podnítí zájem čtenářů o zvolené téma, doprovodná textová část zprostředkuje události a životy historických osobností v širším kontextu.