Jan Šenkyřík


Zabývá se především karikaturou a komiksovou kresbou, v níž upřednostňuje přírodní, zejména figurální či zvířecí motivy, a to hlavně technikou klasické a kolorované perokresby. Pro Albatros Media ilustruje převážně knížky s jazykovou tematikou a vzdělávací publikace pro děti a školní mládež. Kromě této a vlastní tvorby pracoval i pro další společnosti. Je absolventem SPŠ grafické v Praze. Působil jako propagační výtvarník: krátce v OKD Karviná a BVV, dlouhá léta pak v Královopolské strojírně a Turistickém a informačním centru města Brna, kde také přispíval kresleným humorem do místních periodik. Nyní je zaměstnán v Moravském zemském muzeu v Brně. Tam téměř celý život i žije.