Čeština pro cizince B1

učebnice + cvičebnice , 3., aktualizované vydání

Marie Boccou Kestřánková

i připravujeme
Komplexní učebnice češtiny pro všechny národnosti!

Učebnice je

• moderní

Nabízí komplexní nácvik češtiny na úrovni B1.

• univerzální

Je určena všem národnostem: slovanským, západoevropským i asijským studentům. Najde své uplatnění na univerzitách v předmětech vztahujících se k praktickému jazyku, komerčních kurzech, v jazykových školách i letních intenzivních kurzech češtiny pro cizince.

• atraktivní

Učivo předkládáme formou přitažlivých příběhů, které prožívají hlavní hrdinové; publikaci zdobí ilustrace; student v ní najde ukázky ze známé české beletrie, popisy českých zvyklostí, svátků, seznámí se s různými reáliemi atd.

• s MP3

MP3 zásadně doplňují cvičení, konverzaci, dialogy a gramatiku. Herci (z různých oblastí ČR) je nahráli tak, aby byl poslech živý a odpovídal skutečné mluvené řeči kolem nás, ale stále se akcentuje čeština spisovná.

• strukturovaná

Každá lekce je složena z částí minidialogy, slovní zásoba, dialogy, gramatika, čtení, poslech, zopakujte si, výslovnost a reálie. Hravé části bývají vystřídány praktickými gramatickými cvičeními a úkoly. Studentova pozornost je tak neustále udržována a paměťový potenciál maximálně zúročen.

Cvičebnice

úzce navazuje na učebnici a prakticky trénuje a upevňuje získané znalosti a dovednosti. Hlouběji se zaměřuje na procvičení gramatiky a na nácvik psaní.

Autorský tým

Marie Boccou Kestřánková

spolupracovnice ÚJOP UK (Studijní středisko Albertov, Výzkumné testovací centrum), ÚBS FF UK, CERMAT, doktorandka ZČU (obor: Teorie vzdělávání v bohemistice)

dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince vyšších jazykových úrovní

Gabriela Šnaidaufová

spolupracovnice CERMAT, odborná asistentka projektu CERT (certifikace maturitních jazykových zkoušek)

specializace na výuku anglicky mluvících

dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince (např. jazykové kurzy v Londýně)

Kateřina Kopicová

specializace na výuku Slovanů

dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince (např. Jazyková škola hlavního města Prahy s právem státní jazykové zkoušky)

Číst více
599 Kč doporučená cena
připravujeme 11.06.2024

detailní informace

Počet stran 616
Datum vydání 13.06.2024
Formát 167x225 mm
Jazyk čeština
Ilustrátor Anna Černá
EAN 9788026619765
Věk od 15
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená

autor knihy

Marie Boccou Kestřánková Marie Boccou Kestřánková

Marie Boccou Kestřánková


Je dlouholetou lektorkou češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií na FF UK v Praze, částečně se také podílí na výuce češtiny jako cizího jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK v Praze. Je spolupracovnicí Výzkumného a testovacího centra při Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze a CERMATu. Je také spoluautorkou ucelené řady učebnic Čeština pro cizince – úroveň A0 až B2, zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině.

zobrazit profil autora