Čeština pro cizince B1

učebnice + cvičebnice 2., aktualizované vydání

Marie Boccou Kestřánková

Komplexní učebnice češtiny pro všechny národnosti!

Učebnice je

• moderní

Nabízí komplexní nácvik češtiny na úrovni B1.

• univerzální

Je určena všem národnostem: slovanským, západoevropským i asijským studentům. Najde své uplatnění na univerzitách v předmětech vztahujících se k praktickému jazyku, komerčních kurzech, v jazykových školách i letních intenzivních kurzech češtiny pro cizince.

• atraktivní

Učivo předkládáme formou přitažlivých příběhů, které prožívají hlavní hrdinové; publikaci zdobí ilustrace; student v ní najde ukázky ze známé české beletrie, popisy českých zvyklostí, svátků, seznámí se s různými reáliemi atd.

• s CD

CD zásadně doplňuje cvičení, konverzaci, dialogy a gramatiku. Herci (z různých oblastí ČR) je nahráli tak, aby byl poslech živý a odpovídal skutečné mluvené řeči kolem nás, ale stále se akcentuje čeština spisovná.

• strukturovaná

Každá lekce je složena z částí minidialogy, slovní zásoba, dialogy, gramatika, čtení, poslech, zopakujte si, výslovnost a reálie. Hravé části bývají vystřídány praktickými gramatickými cvičeními a úkoly. Studentova pozornost je tak neustále udržována a paměťový potenciál maximálně zúročen.

Cvičebnice

úzce navazuje na učebnici a prakticky trénuje a upevňuje získané znalosti a dovednosti. Hlouběji se zaměřuje na procvičení gramatiky a na nácvik psaní.

Autorský tým

Marie Boccou Kestřánková

spolupracovnice ÚJOP UK (Studijní středisko Albertov, Výzkumné testovací centrum), ÚBS FF UK, CERMAT, doktorandka ZČU (obor: Teorie vzdělávání v bohemistice)

dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince vyšších jazykových úrovní

Gabriela Šnaidaufová

spolupracovnice CERMAT, odborná asistentka projektu CERT (certifikace maturitních jazykových zkoušek)

specializace na výuku anglicky mluvících

dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince (např. jazykové kurzy v Londýně)

Kateřina Kopicová

specializace na výuku Slovanů

dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince (např. Jazyková škola hlavního města Prahy s právem státní jazykové zkoušky)

Číst více
499 Kč doporučená cena
V prodeji

detailní informace

Počet stran 616
Datum vydání 25.11.2019
Formát 167x225 mm
Hmotnost 1,102 kg
Jazyk čeština
EAN 9788026614777
Věk od 15
Typ Kniha + CD audio, MP3
Vazba brožovaná lepená

autor knihy

Marie Boccou Kestřánková Marie Boccou Kestřánková

Marie Boccou Kestřánková


Je dlouholetou lektorkou češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií na FF UK v Praze, částečně se také podílí na výuce češtiny jako cizího jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK v Praze. Je spolupracovnicí Výzkumného a testovacího centra při Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze a CERMATu. Je také spoluautorkou ucelené řady učebnic Čeština pro cizince – úroveň A0 až B2, zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině.

zobrazit profil autora