Čínština pro samouky


Eliška Betty Foltýno

Zkuste s námi proniknout do tajů čínštiny!
Čínština pro samouky je určena všem zájemcům o získání základů zjednodušeného čínského jazyka, tzv. „obecné“ čínštiny, který je úředním jazykem Čínské lidové republiky. Cílem učebnice je naučit vás na této základní úrovni číst a porozumět čínskému textu, komunikovat s rodilými mluvčími písemnou i ústní formou a seznámit vás s některými čínskými reáliemi. Každá lekce obsahuje: - úvodní text (informace o kultuře, zvycích…) - slovní zásobu - článek v čínštině - výklad gramatiky (zaměřuje se na vysvětlení frází) - cvičení V závěru knihy je uveden přehled gramatiky, slovníček, užitečné odkazy, česko-čínský a čínsko-český slovníček a klíč ke cvičením. Nedílnou součástí učebnice je mp3 s audionahrávkou namluvenou rodilou mluvčí z Číny a mluvčím z Tchaj-wanu a animacemi čínských znaků. Audionahrávka napomůže utvrzení slovní zásoby, procvičení výslovnosti a schopnosti lépe porozumět mluvenému projevu. Názorné animace čínských znaků vám zjednoduší učení psaní. O autorce: Li Beibei (vl. jménem Eliška Betty Foltýnová) se s čínštinou seznámila při studiu zahraničního obchodu v Kunovicích. Problematice čínské kultury a jazyka se intenzivně věnuje již čtvrtým rokem. Ve své práci se zaměřuje zejména na průzkum možností exportu českého zboží na čínský trh, své poznatky publikovala v článku „Základní studie čínského trhu z pohledu vybraných rizik a bariér“ na šesté mezinárodní vědecké konferenci „MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPEAN CONDITIONS“ v Brně. V současné době se také podílí na přípravě internetového česko-čínského a čínsko-českého slovníku. mp3 s audionahrávkou a anim
Číst více
499 Kč doporučená cena
nedostupné