Maturitní otázky z angličtiny

s hrou Labyrint

Lucie Eiseltová, Tycho Games

Na maturitu z angličtiny se připravíte rychle a dobře!

- zábavnou a netradiční formou zpestřuje přípravu na ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka

- obsahuje kvizové otázky zpracované ve třech formách – text v publikaci, karetní hra a počítačová hra

- poskytuje základní faktografické informace o anglofonních zemích

- propojuje znalosti napříč předměty – dává studentům anglické ekvivalenty k faktům a informacím, které znají z jiných předmětů vyučovaných v českém jazyce

- rozšiřuje slovní zásobu ve všech jednotlivých tematických okruzích

- je připravena jak pro skupinovou výuku ve školách, tak pro individuální studium doma

Vhodné nejen pro maturitní ročníky – využitelné při hodinách anglické konverzace, výuce dospělých i v rámci přípravných kurzů ke státním jazykovým zkouškám.

Interaktivní CD – zvolte si otázky podle témat, okruhů nebo obtížnosti. Vyberte správnou odpověď! Program vám špatně zvolené odpovědi začas vrátí, abyste si je zapamatovali a vybírali je již správně. Navíc vám měří čas!

Číst více
149 Kč doporučená cena
nedostupné