Jak pomoci dítěti....

Metody zvládání problémových dětí v předškolní výchově

Eva Essa

Pomozme dětem zvládnout problémy

Cílem této knihy je pomoci učitelům v mateřských školách, studentům odborných programů výchovné péče, ale i rodičům dětí efektivně pracovat s malými dětmi, které projevují různé formy problémového chování. V úvodu knihy je několik obecně zaměřených kapitol, které obsahují společné pokyny a přístupy k řešení takového chování. Další kapitoly se pak zabývají jednotlivými problémy a prezentují konkrétní metody a postupy pro práci s dětmi.

Kniha předkláda řešení pro více než 40 druh konkrétního problémového chování:

• agresivní a antisociální chování (házení věcmi, ubližování ostatním, neposlušnost...),

• rušivé chování (vykřikování, úmyslné způsobování hluku, odcházení ze třídy...),

• destruktivní chování (rozbíjení hraček, ničení práce ostatních...),

• emociální a závislé chování (pláč, záchvaty vzteku, fňukání, pomočování...),

• problémy související s účastí v sociálních a školních aktivitách (stydlivost, neúčast...).

Dále v knize najdete:

• jak vytvořit pozitivní prostředí, které podpoří vhodné chování,

• pro děti projevují problémové chování,

• problematiku dětí s fyzickými nebo psychickými poruchami,

• strategie používané při problémovém chování,

• informace o spolupráci s rodinou.

Číst více
399 Kč doporučená cena
nedostupné