Jak pomoci dítěti....

Metody zvládání problémových dětí v předškolní výchově

Eva Essa

Pomozme dětem zvládnout problémy
Cílem této knihy je pomoci učitelům v mateřských školách, studentům odborných programů výchovné péče, ale i rodičům dětí efektivně pracovat s malými dětmi, které projevují různé formy problémového chování. V úvodu knihy je několik obecně zaměřených kapitol, které obsahují společné pokyny a přístupy k řešení takového chování. Další kapitoly se pak zabývají jednotlivými problémy a prezentují konkrétní metody a postupy pro práci s dětmi. Kniha předkláda řešení pro více než 40 druh konkrétního problémového chování: • agresivní a antisociální chování (házení věcmi, ubližování ostatním, neposlušnost...), • rušivé chování (vykřikování, úmyslné způsobování hluku, odcházení ze třídy...), • destruktivní chování (rozbíjení hraček, ničení práce ostatních...), • emociální a závislé chování (pláč, záchvaty vzteku, fňukání, pomočování...), • problémy související s účastí v sociálních a školních aktivitách (stydlivost, neúčast...). Dále v knize najdete: • jak vytvořit pozitivní prostředí, které podpoří vhodné chování, • pro děti projevují problémové chování, • problematiku dětí s fyzickými nebo psychickými poruchami, • strategie používané při problémovém chování, • informace o spolupráci s rodinou.
Číst více
399 Kč doporučená cena
nedostupné