Štěně Elza

Puppy Elza

Jitka Slavíčková

Čtete o malé Elze v angličtině a v češtině!

Jednoho slunečného dne se narodilo štěňátko. Ze začátku bylo malinké jako klubíčko, nožičky mělo slabé a jen spalo a pilo. Jak ale rostlo, začalo objevovat svět kolem sebe. Každý den pro něj byl plný nových pachů a chutí, příjemných překvapení a nečekaných setkání.

Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je zdrojem zábavy i výuky angličtiny a může se stát odrazovým můstkem na cestě do světa jazyků. Stejný příběh o malém štěněti je vyprávěn dvakrát: v češtině v plném rozsahu a v angličtině ve zkrácené a zjednodušené verzi doplněné obrázky. Kapitoly v češtině jsou upraveny pro snadné čtení, jsou napsány krátkými větami tak, aby dítě snáze porozumělo textu.

Pro děti, které se věnují angličtině, bude zajímavé si už známý příběh přečíst v cizí řeči. Slovní zásoba pro anglickou část byla vybírána záměrně tak, aby si čtenáři obohatili aktivní znalost nových slov a pochopili neznámá slovíčka z kontextu. Obrázky znázorňující nová slova jsou umístěny vždy vedle anglického textu, což napomůže jejich zafixování.

Jako bonus na stránkách nakladatelství najdete zdarma ke stažení pexeso s obrázky z knížky a také audionahrávku ve formátu mp3, na které je celý příběh v angličtině namluven rodilou mluvčí.

Tato knížka je ukázkou spolupráce týmu jehož členové jsou jak praktikujícími učiteli, tak příslušníky studentské obce. Do týmu patří i zahraniční učitelé a jejich rodiní příslušníci. Publikace se snaží předložit zajímavou slovní zásobu a zprostředkovat příležitost pro vlastní kreativní myšlení dětí. Děti velkou měrou přispěli ke kvalitě publikace svou účastí, i když jednotlivá slovní spojení a snaha o zjednodušení gramatiky nejsou jistě definitivní a jediná platná, ale navržená tak, aby čtenářovi neunikly souvislosti. Za autorský tým je v prvé řadě třeba poděkovat tomu, kdo dal podnět k práci a inspiraci Mgr. Janě Čadové, za práci metodika a editora, dále za korekturu české verze a stylistiku anglické Mgr. Petře Todtové, za návrh anglické verze Lucie Míčkové, která byla mnohokrát přepracována a zjednodušena a korektována Danielem a Marthou Mendoza, dále za první čtení a recenzi Haně Budilové, také kreativní editorce Lence Mokryšové, technickému editorovi Jakubovi Wagnerovi a za korektury a finální úpravy a namluvení anglické verze Petře Johansson, herečce Národního divadla a umělkyni a dále pak za štědrou podporu přátel a celé rodiny.

Číst více
199 Kč doporučená cena
V prodeji