Velká kniha anglické gramatiky + CD


Anglictina.com

Vyčerpávající průvodce anglickou gramatikou s CD!

100 lekcí s tisícem cvičení!

Velká kniha anglické gramatiky vznikala v období dvou let, autorský tým Anglictina.com jí věnoval tisíce pracovních hodin. Autoři se snažili vytvořit učebnici, jež bude srozumitelná, která pomůže studentovi angličtiny co nejsnadněji látku pochopit, následně ji procvičit tak, aby si ji bezpečně osvojil. To nebrání tomu (právě naopak), aby příklady byly vtipné a zábavné! Přitažlivý, živý výklad doplněný atraktivními ilustracemi pomůže, aby si student „suchá“ pravidla zapamatoval na dlouho.

Učebnice i cvičebnice jsou určeny pro začátečníky i mírně pokročilé.

Je sestavena tak, aby ji mohli používat jak samouci, tak i učitelé a žáci v učebnách jazykových škol.

Najdete v ní všechny důležité okruhy, které pod gramatiku spadají. Pro příklad uvádíme jen některé z nich:

- přítomný čas průběhový

- přítomný čas prostý

- vlastnictví

- pravidelná a nepravidelná slovesa

- minulý čas prostý i průběhový

- předpřítomný čas

- vazba „going to“

- modální slovesa

- vazby „there is, there are, it is“

- otázky s „who, what, which“

- fráze s infinitivem

- gerundium

- vazby se slovesem „go“

- přivlastňovací zájmena

- zvratná zájmena

- jednotné a množné číslo podstatných jmen

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

- členy určité i neurčité

- ukazovací zájmena

- záporná a neurčitá zájmena

- přídavná jména a jejich stupňování

- příslovce

- předložky

- slovosled

- podmínkové věty

- vztažné věty

- pravidla pravopisu

- výslovnost

Na CD najdete stovky interaktivních cvičení především formou doplňování. Ověříte si tak, jak jste anglickou gramatiku skutečně zvládli.

Číst více
429 Kč doporučená cena
nedostupné