Ruská slovesa

a jejich české ekvivalenty

Mojmír Vavrečka

Nechybujte při používání ruských sloves!

Publikace usnadní práci všem pedagogům, studentům a překladatelům, poslouží jim k osvojení nebo ověření tvarů a vazeb ruských sloves.

Kniha obsahuje např.:

- charakteristiku ruských sloves z hlediska morfologie, syntaxe a sémantiky

- klasifikaci ruských sloves do tříd a skupin

- spojování českých sloves s jinými slovy, která se liší od ruštiny

- česko-ruská homonyma (slova formálně shodná, ale významově odlišná)

- ruská slovesná paronyma (slova tvarem podobná, ale významově odlišná)

V závěru knihy jsou cvičení, která využijí studenti při nácviku a osvojení ruských slovesných tvarů. Cvičení jsou opatřena klíčem.

Číst více
99 Kč doporučená cena
nedostupné