Učebnice současné ruštiny, 1. díl + mp3

Vhodné i pro samouky

Adam Janek, Olga Belyntseva

Vše potřebné pro úspěšnou komunikaci s Rusy!

Učebnice současné ruštiny, 1. díl, je určena všem zájemcům o osvojení ruského jazyka, je vhodná také pro samostudium. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou ruského jazyka tak, abyste se naučili aktivně komunikovat rusky slovem i písmem. Po zvládnutí prvního dílu dosáhnete úrovně B2-C1 evropského referenčního rámce.

Každá kapitola obsahuje:

• aktuální slovní zásobu a frazeologii

• konverzační situace

• přitažlivé úvodní texty

• fotografie, ilustrace

• různé druhy cvičení sloužící k důkladnému prověření a upevnění nové i dříve probrané gramatiky

Na konci knihy naleznete:

• přehled gramatiky

• gramatický rejstřík

• klíč ke cvičením

• česko-ruský slovník

• rusko-český slovník

Nahrávka namluvená rodilými mluvčími napomůže utvrzení slovní zásoby a procvičení výslovnosti. Najdete zde všechny úvodní a kulturní texty a mnoho cvičení.

Nahrávku naleznete na www.albatrosmedia.cz po zadání názvu této knihy do vyhledávacího pole v sekci Ke stažení.

O autorech:

Olga Belyntseva je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje ruštinu v jazykových školách a věnuje se překladatelské činnosti. Pravidelně spolupracuje na audionosičích k publikacím v ruštině a je také odbornou korektorkou ruského jazyka. Zaměřuje se na specializovanou terminologii ruštiny ve sféře obchodu a managementu.

Adam Janek je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje ruštinu v jazykových školách a zabývá se moderními učebními metodami a aktuálními problémy ve výuce ruského jazyka. Specializuje se také na odbornou lékařskou a sportovní terminologii v ruštině a věnuje se rovněž překladatelské činnosti.

Číst více
590 Kč doporučená cena
V prodeji