Vaříme s rodinou: Montessori kuchařka


Patricia Pérez Cerveró

Učení praktickým dovednostem metodami Marie Montessori

Vaříme s rodinou: Montessori kuchařka je kuchařka určená celé rodině. Rodičům nabízí možnost aktivně se podílet na budování zdravého sebevědomí u svých potomků. Dětem samotným pomáhá v rozvoji základních dovedností užitečných pro život.

Tato kniha si klade dva cíle. Na jedné straně chce pomoci rodičům vést své děti při rozvíjení samostatnosti prováděním činností zapojujících všechny smysly, jako je vaření. Využívá pro to osvědčené metody Montessori. Na druhé straně poskytuje dětem samotným návody k osvojení dovedností, které jsou předpokladem oné samostatnosti. A nejen to – poskytuje bezvadnou zábavu pro celou rodinu, aby společně mohla vytvářet nezapomenutelné vzpomínky.

Kromě dvaadvaceti nápaditých receptů přizpůsobených svojí náročností různému věku dětí přináší kniha i praktické rady pro dětské vaření, jež se nesou v duchu metod Marie Montessori. Vedle toho kniha nabízí i tipy, jak si vytvořit svou vlastní městskou zahradu a pěstovat si své jídlo, jak získat slušné a zdvořilostní návyky spojené s kulturou stolování, pomáhá s osvojením základních pravidel bezpečnosti při vaření a poskytuje doporučení týkající se zdravé a pestré stravy.

Kniha je postavena na základních principech Montessori pedagogiky, zejména na poznatku, že dítě je tvůrce sebe sama a práce rukama v připraveném prostředí je nejdůležitější pro pochopení jevů, zákonitostí, pro rozvoj myšlení i řeči.

Číst více
369 Kč doporučená cena
V prodeji