Efektivní rozhodování

od analýzy po vyhodnocení výsledků

Monika Grasseová

Vše, co by měl manažer znát, aby rychle a správně rozhodoval!

Vedoucí pracovníci velmi často řeší problémy a rozhodují. V situaci, kdy mají odpovídající kompetence, znalosti a zkušenosti, v rámci efektivního rozhodování hledají odpovědi na otázky:

* Jakými problémy se zabývat a jak je jednoznačně definovat.

* Jaké jsou možnosti řešení zvolených problémů.

* Jaké je optimální řešení daných problémů.

* Jak zvolené řešení implementovat do praxe.

* Jaké výsledky zvolené řešení přináší.

V tomto procesu jim pomůže právě kniha Efektivní rozhodování. Pro hledání odpovědí na výše uvedené otázky se autorský tým soustředil na 3 klíčové problémy:

1. Klasifikaci rozhodovacích problémů a jejich charakteristiku.

2. Návrh a popis rozhodovacího procesu ve smyslu normativní teorie rozhodování, jeho jednotlivých fází a využitelných metod a heuristik (MH).

3. Analýzu a hodnocení MH, které jsou využitelné pro jednotlivé fáze rozhodovacího procesu.

Číst více
499 Kč doporučená cena
nedostupné