Vražda v archivu

dvojjazyčná kniha

Aljona Podlesnych

Učte se rusky četbou detektivního příběhu!

Učte se rusky četbou detektivního příběhu

Čtenářům se nabízí současná detektivka, jež se zakládá na skutečných událostech z jednoho ruského města. Detektivní příběh v sobě zahrnuje vše: milostnou roztržku, přátelství, otázky rodinných vztahů a výchovy dětí a samozřejmě nečekané zvraty událostí. Okolnosti činu se čtenáři nesdělují ve vší úplnosti a otevřenosti až do závěru vyšetřování. Místo toho čtenář prochází průběhem vyšetřování a dostává možnost si v každé fázi vytvořit vlastní verzi a vyhodnotit daná fakta.

Autoři doufají, že zejména ve formě detektivního vyprávění se osvojení ruského jazyka stane živým a zajímavým. Právě z tohoto důvodu je text knihy zpracován následujícím způsobem:

- ruský text se nachází na levé straně, na pravé pak čtenář najde český zrcadlový překlad, který mu má pomoci pochopit originální ruský text;

- každá kapitola končí oddílem s názvem „Komentáře a cvičení“, který obsahuje test na pochopení přečtené části, vysvětlení vybraného gramatického jevu i s cvičením, překlad ustálených slovních spojení, která se v textu vyskytla. V závěru najde čtenář zajímavé informace o rysech ruské jazykové kultury, které se v učebnicích ruštiny běžně neuvádějí;

- důležitou součástí publikace je audionahrávka v ruském jazyce, namluvená rodilou mluvčí.

CD obsahuje nahrávky ve formátu MP3.

Číst více
269 Kč doporučená cena
nedostupné